Menu
Magandang buhay Marcelanians!
Ngayong darating na MARSO 26 hanggang ABRIL 30 na ang EARLY REGISTRATION para sa INCOMING KINDERGARTEN at INCOMING GRADE 1 sa Taong Panuruan ng 2021-2022. Bukas din ito sa mga TRANSFEREES, BALIK-ARAL na pupils sa ELEMENTARYA. Ihanda na ang mga kailangan. 🙂

BASAHING MABUTI:
✍️Para sa KINDERGARTEN
– 5 years old on or before August 31st
-Original at Photocopy ng PSA Birth certificate
*No PSA BC: Submit any of the ff._NSO BC/Local Live Birth/Barangay Certification na nagsasaad ng kaarawan ng bata/Late Registration Form/Health Record
-Proof of Billing from PSA

✍️Para sa GRADE 1
-Kinder completer in DepEd accredited schools
or Kinder pupils of this SY 2020-2021in DepEd accredited schools
-Original at Photocopy ng PSA Birth certificate
*No PSA BC: Submit any of the ff._NSO BC/Local Live Birth/Barangay Certification na nagsasaad ng kaarawan ng bata /Late Registration Form/Health Record
-ECD Checklist / Report Card
-Proof of Billing from PSA

Para sa katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa numerong ito:
Ma’am Chanalene Villaruel 0961 523 6873
Ma’am Wilma Juave 0915 171 633
Ma’am Adelaida Panaligan 0905 677 0051
Ma’am Estelita Zabala 0927 380 5362

Maaari din po kayong magpadala ng pribadong mensahe sa aming FB Page at MMES PAGE (

Marcela Marcelo Elementary School-136599-PYC

) o magpadala ng email sa 136599@deped.gov.ph

🤔TANDAAN: Abangan ang proseso ng pagpaparehistro. Ayusin na muna ang mga kailangan upang handang-handa na sa darating na pagpapalista.
Hinihikayat namin ang mga magulang at mag-aaral na makiisa. 😊

Maraming Salamat po!

Deped links

OIYUG

connect with us

Para sa mga hindi pa nagpapatala o nakapag-enrol, maaari kang pumili alinman sa mga sumusunod:
1. ONLINE ENROLLMENT- Gamitin ang aming online link at ibigay ang mga hinihinging impormasyon. Huwag kalimutang pindutin ang SUBMIT.
Link para sa mga dati ng mag-aaral ng Marcela:
Link para sa mga Incoming kindergarten,Transferees,Balik-aral, Repeater at ALS:
2) ENROLLMENT THROUGH BOOTH/KIOSK- Maaring kumuha ang magulang ng LESF sa kiosk/booth ng paaralan o sa inyong barangay. Sagutan ang LESF at ibalik muli ito sa kiosk/booth.
3) TEACHER-LED ENROLLMENT- Ang guro ay makikipag-ugnayan sa dati niyang mag-aaral (SY 2019-2020. Kukunin ang mga mahalagang impormasyon ng mag-aaral. Itatala ang mga impormasyon na nakalap sa LESF.

Events

MMES latest News & Events

Library

Latest Images of MMES
Activities, Events, Programs or Projects

Online Report

MMES list reports

Calendar of Activities for the Month of June 2021