MMES Nakasungkit Muli ng Pwesto!

MMES Nakasungkit Muli ng Pwesto! Muling napatunayan ng Marcela Marcelo Elementary School ang galing ng kanilang mag-aaral na si Julie Anne H. Gatmin, Pangulo ng Supreme Pupil Government (SPG) para sa kauna-unahang birtual na Pandibisyong Halalan sa Pederasyon ng SPG noong Oktubre 15, 2020 sa pamamagitan ng Google Meet. Ang nasabing halalan ay  nilahukan ng continue reading : MMES Nakasungkit Muli ng Pwesto!